• بازیابی اطلاعات انواع NAS

بازیابی اطلاعات NAS

RAID های متداول در NAS :

 • RAID 0

 • RAID 1

 • RAID 10

 • RAID 5

 • RAID 6

 • RAID 50

 • بازیابی NAS Qnap

 • بازیابی NAS Thecus

 • بازیابی NAS Buffalo

 • بازیابی NAS Synology

 • بازیابی NAS EMC

   IOmega , Lenovo 

 • بازیابی سایر NAS ها

مشکلات متداول :

 • قسمتهای سخت افزاری و الکترونیکی NAS آسیب دیده یاشد .

 • درصورت حذف فایل و یا فرمت کردن عمدی یا غیرعمدی توسط کاربر .

 • آسیب هایی که توسط ویروسها و بد افزارها یا حملات سایبری بوجود می آید .

 • سوختگی ، دود زدگی ، رطوبت و آب و آسیب های فیزیکی در محیط .

 • خرابی فیزیکی تعدادی از هارددیسکها در RAID و از دست دادن آرایه.

 • مشکلات RAID و بازسازی ناموفق و سایر موارد و مشکلات مشابه

مراحل بازیابی اطلاعات NAS :

 • 1- امکان سنجی و تشخیص رایگان

 • 2 - اعلام هزینه و زمان پروسه بازیابی

 • 3 - تائید هزینه توسط مشتری

 • 4 - احیاناً تعمیرات سخت افزاری

 • 5 - بازگرداندن آرایه RAID NAS

 • 6 - اصلاحات ساختار و فایل سیستم

 • 7 - تست اطلاعات توسط مشتری

 • 8 - تسویه هزینه و تحویل اطلاعات

مزایای خدمات ما عبارتند از:

 • امنیت کامل اطلاعات و گواهینامه های مربوطه

 • پشتیبانی از تمام انواع دستگاههای NAS

 • میزان موفقیت بالا و سوابق درخشان

 • هزینه فقط در قبال بازیابی اطلاعات

 • خدمات اضطراری و اورژانسی و ...