مرکز بازیابی اطلاعات رسانه افزار

 • ...

  گواهینامه ها 

  مدیران شرکت همیشه خود را ملزم به رعایت ، پیاده سازی ، ممیزی و بروز رسانی استانداردها و دریافت گواهینامه های مرتبط با خدمات خود میدانند .

 • ...

  رویدادهای مهم

  مراسم و رویدادها و تاریخهای مهمی در تقویم شرکت رسانه افزار بوده و خواهد بود که از این طریق به صورت رسمی اطلاع رسانی خواهد شد .

 • ...

  حضور در رسانه ها

  نمونه هایی از حضور رسانه افزار و مدیران شرکت در رسانه های جمعی ، شبکه های تلویزیونی و مطبوعات و غیره در این بخش جمع آوری شده است .

 • ...

  گالری تصاویر

  در این بخش تصاویر مرتبط با فعالیتهای ما و همکاران و رویدادهای شرکت و سایر اتفاقات و گزارشات تصویری به نمایش گذاشته شده است .