تقدیر نامه های خدمات بازیابی اطلاعات :

بازدید کننده گرامی

امید است که شما هم ، اگر از خدمات رسانه افزار استفاده نمودیده اید و یا احیاناً در آینده خدمات ما را دریافت خواهید کردید ، ما را از راهنمایی ها ، تذکرات و تشویق های خویش بی بهره نگذارید .