افتخارات ما :


مشتریان درباره ما چه می گویند؟

حمایتهای مشتریان از رسانه افزار

 1. فهرست مشتریان

  فهرست بلند بالایی از مشتریان سازمانی و شرکتها نشان از سوابق و تجربیات بسیار درخشان در بازیابی اطلاعات تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات در وزارتخانه ها ، بانکها ، سازمانها ، صنایع و شرکتهای دولتی و خصوصی دارد و ما از اعتماد تک تک ایشان قدردانی میکنیم .  فهرست ها

 2. دیدگاه های مشتریان

  نمایندگان مشتریان سازمانی ، شرکتها  و اشخاص که تجربه و سابقه ایی از خدمات بازیابی ما داشته اند گاهاً با ارسال پیامک یا متن در شبکه های اجتماعی یا یادداشت کتبی و حضوری از تجربه خود برای دیگران  گفته اند . که از تمامی این عزیزان تشکر و قدردانی مینماییم .  دیدگاهها

 3. تقدیر نامه ها ی شرکت

  تعدادی از مشتریان سازمانی و شرکتهای دولتی و خصوصی نسبت به خدمات ما بصورت شفاهی و برخی با ارسال تقدیر نامه کتبی یا ارسال هدایا تقدیر  و تشکر خود را اعلام  نموده اند که ما از لطف همگی آنان سپاسگذاریم .  تقدیر نامه ها

 4. رضایت نامه و گواهی موفقیت خدمات

  گاهاً بعضی از سازمان ها و شرکتها ی دولتی یا خصوصی که عمدتاً خدمات سرویس در محل دریافت نموده اند نسبت به خدمات ما بصورت کتبی رضایت و  نتیجه مثبت عملیات بازیابی اطلاعات خود را گواهی  نموده اند . که ما نیز متقابلاً از ایشان قدردانی مینماییم .  گواهی ها

 5. گواهی نامه ها و افتخارات شرکت

  اخذ گواهینامه ها و استاندارد های معتبر و مرتبط و پیاده سازی و رعایت موارد امنیت اطلاعات ، آموزش و فراگیری مهارتها و دانش و تکنولوژی روز دنیا از ابتدای امر سر لوحه کار این مرکز بوده و هست .  گواهینامه ها

آخرین تقدیرنامه ها