اعزام تیم بازیابی به دیتا سنتر سازمانها

اگر خروج تجهیزات حاوی اطلاعات به لحاظ امنیتی و طبقه بندی شده ممکن نباشد ، اگر تجهیزات ذخیره سازی انبوه اطلاعات شامل انواع : NAS DAS ، SAN باشد و امکان جابجایی نباشد ، اگر بدلیل به حداقل رساندن زمان خاموشی ” Down Time ” سرعت عمل اهمیت فراوان داشته باشد . در این شرایط خدمات بازیابی اطلاعات سرورها و تجهیزات ذخیره سازی در دیتا سنتر و سرور روم سازمانها وشرکتهای بزرگ در محل توسط تیم اعزامی شرکت قابل ارائه است .که نشانه تسلط و مهارت کارشناسان فنی است .