بازیابی فیلم دوربین کانن از کارت حافظه

<p style=”text-align: justify;”>اگر فیلمهای دوربین دیجیتال کانن ” CANON ” از روی کارتهای حافظه SD یا CF بدلیل ویروسی شدن یا ” فرمت کردن ” یا حذف و پاک کردن یا هر دلیل دیگری از دست برود ، بدلیل نحوه خاص ذخیره سازی فرایند بازیابی آنها متفاوت و پیچیده بوده و نرم افزارهای بازیابی قادر به بازیابی این فیلمها نیستند ، ولیکن بدین منظور در شرکت ما نرم افزاری تولید شده است که با موفقیت کامل تمام این فیلمها را بازیابی مینماید .</p>