بازیابی اطلاعات ماشینهای مجازی

اگر بدلیل خرابی فایل سیستم در ESX و یا حذف شدن ماشین های مجازی از دیسک ، سرور خود را ازدست داده اید. یا اگر بدلیل خرابی در دیسک های فیزیکی یا درایو های مجازی و یا خرابی سخت افزاری RAID یا سرور یا SAN و NAS ، ماشینها در دسترس نیستند و یا بدلیل پاک شدن یا خراب شدن حتی با شرایط پراکندگی کلاستر یا ماشینهای Thin provision به اطلاعاتتان نیاز دارید. با ما تماس بگیرید .