بازیابی اطلاعات SAN , NAS , DAS

اگر دسترسی به درایو های NAS یا SAN شما غیر ممکن شده است و یا نمایشگر NAS پیغام خطا میدهد یا اگر تنظیمات NAS را ریست کرده اید و یا یک یا چند تا از هارد دیسکهای SAN و یا NAS شما مشکل پیدا کرده و RAID یا لاجیکال درایو های آن دچار مشکل شده و LUN های SAN شما به هر دلیل در دسترس نیست بازیابی اطلاعات انواع برند های NAS و SAN و DAS و انواع فایل سیستم های موجود را بما بسپارید .