تصاویر تاریخچه

تصاویر تاریخچه

  • محمد سعيد قاضي زاهدي ( سعيد زاهدي ) مدیر و کارشناس بازیابی اطلاعات شرکت رسانه افزار در نمايشگاه الكامپ