آرشیو برچسب ها : 10 روز با عكاسان

 ذخیره و بازیابی اطلاعات در دنیای تصاویر دیجیتال  نشست و سخنرانی مهندس زاهدی مدیر و کارشناس بازیابی اطلاعات شرکت رسانه افزار در همایش ده روز با عکاسان ایران   از مدیریت رسانه افزار جهت ایراد سخنرانی با موضوع ” ذخیره و بازیابی اطلاعات در دنیای تصاویر دیجیتال”  از سوی انجمن عکاسان ایران و خانه هنرمندان ایران […]